Skip to product information
1 of 1

kitty rocks crystals

kitty rocks crystals

Regular price $488.00 USD
Regular price Sale price $488.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

30c Calcite 

15e Spirit Quartz 

15e Gobi

15d gobi 

50x running sand

44e pink topaz

20e green cap tourmaline

44a epidote

59 hematoid quartz

30b phosphosiderite

44r fluorite with calcite

21a aqua calcite

21b aqua calcite

125 rhodonite

View full details